Sistema de control d’aforament de les platges

Iniciativa innovadora

Ajuntament de Salou

Xavier Panisello

Nivell de maduresa

Què mesurem?
1
2
3
4
5
Digital Obert Personalitzat i proactiu Avaluació i rendiment de comptes Intel·ligent
Automatització del control d'aforament de les platges i accés a la informació en temps real des de qualsevol dispositiu.

Problema

En determinats contextos de seguretat (com ara la crisi sanitària originada pel COVID-19) és necessari aplicar mesures de control d'aforament a les platges per tal d'evitar aglomeracions i garantir que es pot respectar una distància mínima entre les persones.

Solució

El control de l'aforament es realitza mitjançant un sistema de videosensors que estimen en temps real la quantitat de persones que es troben a la sorra. La informació es mostra en una pàgina web de manera que la ciutadania pot conèixer quina és l'ocupació de les platges en tot moment.

Usuaris finals

Persones residents i visitants que volen accedir a les platges del municipi.

Tecnologia

 • Intel·ligència Artificial
 • Deep Learning
 • Internet de les coses
 • Analítica de vídeo i analítica de dades (Big Data)
 • Php en la part web.

Estat

Implantat. El sistema està en funcionament des del mes de juliol de 2020.

twitter icon LinkedIn icon

Descripció

El sistema de monitorització consisteix en 22 sensors basats en càmeres intel·ligents, distribuïts en les platges del municipi, que estimen en temps real la quantitat de persones que es troben a la sorra. Les dades obtingudes per aquests sensors es transmeten mitjançant tecnologia sense fils, també en temps real, als sistemes d'informació de l'Ajuntament on s'integren en un Sistema d’Informació Geogràfica (GIS) que les persones usuàries poden consultar a través de la pàgina web Platges (salou.cat).

La informació es mostra de forma senzilla i clarament comprensible a través d'un mapa i una llegenda en tres colors que indica si l'estat d’ocupació és acceptable (verd), es troba en el llindar de la capacitat (taronja) o si ja no es pot accedir (vermell). D'aquesta manera, qualsevol persona que vulgui accedir a les platges del municipi pot conèixer amb antelació l'estat d'ocupació i a quina zona es pot dirigir.

El sistema genera i envia alertes per SMS i correu electrònic a la Policia Local, Protecció Civil i Salvament quan es produeixen canvis en l’estat d’ocupació de les platges, de manera que poden activar immediatament els protocols corresponents. El cos d'agents també pot realitzar ajustos des dels seus dispositius mòbils en cas que es detecti que una platja està en el seu nivell màxim d’aforament i el sistema no ho indiqui.

La solució permet la mobilitat horitzontal dins de la platja, ja que controla l’aforament a partir de les persones que estan a la sorra i no a partir de les persones que entren pels diferents accessos.

Aspectes jurídics

 • La solució compleix amb la normativa de protecció de dades. Les càmeres no registren ni transmeten imatge real, sinó que simplement l'analitzen per estimar les persones situades en una zona concreta.

Aspectes tecnològics

 • La solució utilitza un sistema de càmeres dotades amb Intel·ligència Artificial que, a través de l'anàlisi del moviment, formes i altres paràmetres, poden estimar el nombre de persones que hi ha a la zona delimitada que es troba dins la seva àrea de visió (reconeixement de volums).
 • La tecnologia Deep Learning permet que les càmeres puguin ser entrenades i siguin cada vegada més exactes en la diferenciació del que és i el que no és una persona.
 • Les platges més llargues s'han hagut de dividir en zones virtuals per poder controlar l'ocupació per sectors i fer estimacions sobre l'aforament.
 • La consulta de l'ocupació en una pàgina web permet accedir a la informació des de dispositius mòbils Android i iOS sense necessitat d'instal·lar cap App.

Aspectes organitzatius

 • S'utilitza la informació del sistema per activar els protocols d'actuació de la Policia Local, Protecció Civil i Salvament.
 • Les dades es faciliten en format de dades obertes als diferents serveis de l’ajuntament per tal que en facin ús en la presa de decisions.

Actors i col·laboradors

Els actors clau i col·laboradors, tant públics com privats, que han estat indispensables per aconseguir dur a terme el projecte són:

 • ABAST (empresa especialitzada)
 • Servei d’informàtica. El servei d’informàtica de l’Ajuntament ha desenvolupat el sistema d’alertes de la solució.

Beneficis i impactes

Per a l’Ajuntament

 • Millora de l'eficiència. L'automatització de l’estimació de persones minimitza la possibilitat d'errors.
 • Millora de la capacitat de resposta. La Policia Local i Protecció Civil disposen més ràpidament i de forma automàtica de la informació per activar els seus protocols en cas d'arribar a l'aforament màxim en alguna platja.
 • Més capacitat per prendre decisions. El sistema permet conèixer el comportament dels banyistes a les platges del municipi (dies i franges horàries de major i menor ocupació) i dissenyar polítiques o plans en conseqüència, com fomentar l'ús racional dels espais públics.
 • Ajuda a obtenir una millor qualificació en les auditories dels certificats de qualitat i mediambientals de les platges (ISO 14001, bandera Q de Qualitat, Bandera Blava).

Per a la ciutadania

 • Estalvi de costos i temps. La ciutadania pot saber amb antelació l'estat d'ocupació de les platges, estalviant-se els costos i el temps associats al desplaçament en cas d'estar plena una zona en concret.

Costos

Les despeses associades a la implantació de la solució són:

 • Costos d’implantació: 100.000€ aproximadament
 • Costos de manteniment: 6.000€/anual aproximadament
 • Cost de comunicació (cada càmera envia les dades a través d’un enllaç 4G)

Elements clau en la gestió del canvi

Els aspectes més importants a tenir en compte en el procés de gestió del canvi són:

 • Formar i capacitar les persones per prendre decisions basades en dades (crear una cultura de dades dins l’organització).

Indicadors d'èxit

Els indicadors SMART que evidencien la consecució dels objectius previstos són:

 • Número de visites a la pàgina web. Un augment en el número de consultes a la pàgina web on es mostra l’aforament de les platges pot indicar que el sistema s’està utilitzant.
 • Evolució del número/freqüència d’alertes. La disminució del número i/o freqüència d’alertes generades i enviades per superació dels llindars màxims d’ocupació indica que el sistema és efectiu.
 • Volum de persones per sector equilibrat. Aquest indicadors permet avaluar si l’aforament dels diferents sectors de la platja es manté per sota del llindar màxim i si les persones es distribueixen de forma equilibrada en tota la platja.

Barreres i fracassos

Cal considerar els aspectes que poden posar en perill l'èxit de la solució i com superar-los:

 • L'eficàcia del sistema depèn de la responsabilitat individual i col·lectiva de la ciutadania a l’hora de respectar l'aforament màxim permès.
 • El sistema requereix d'entrenament per evitar falsos positius (per ombres o formes similars a una persona) i per adaptar-se a modificacions de la superfície de la platja (efecte de les marees, tasques de neteja mecanitzades...).
 • Els videosensors i els sistemes de comunicació s’han d’instal·lar en llocs poc accessibles per protegir-los d’actes vandàlics i necessiten alimentació 24x7. Per complir aquests requeriments, s’ha utilitzat el sistema d’enllumenament de les platges, que s’ha hagut de modificar i adaptar.
 • Els costos associats a la tecnologia 4G poden suposar una limitació en cas que augmenti el volum i freqüència de les dades enviades pel sistema. Per assegurar la sostenibilitat de la solució, l’ajuntament està desplegant una xarxa de comunicacions adequada a la platja.

Replicabilitat

El sistema es pot replicar per qualsevol ajuntament si hi ha una demanda suficient i sostenible de les dades generades que justifiqui la inversió.

Et pot interessar…

Pla d’Actuació Municipal interactiu

Instrument estratègic que permet planificar i fer el seguiment de les actuacions de govern i publicar la informació de forma entenedora, facilitant el rendiment de comptes a la ciutadania.

Iniciativa innovadora

Atenció i tramitació per videotrucada

Canal de tramitació per videotrucada que permet fer els tràmits de forma segura, sense desplaçaments i amb atenció personalitzada.

Bona pràctica

Portal de govern obert interactiu i personalitzat

Millora de la gestió municipal i de la transparència gràcies a una comunicació sistemàtica clara i senzilla de la informació.

Iniciativa innovadora